7 Σεπτεμβρίου, 2023

 ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ΜΟΣΧΟΣ ΣΑΡΛΗΣ για παράβαση άρθρων 77Α παρ. παρ. 9 και 10 και 81 παρ. παρ.2 και 3 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν (Μη προσκόμιση στοιχείων και απάντηση στο με αριθ. πρωτ. 496/20.06.2023 έγγραφό μας). (υπό διάσκεψη)

Υπό διάσκεψη, άγνωστο για ποιό λόγο, εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα της πιστοποίησης της ΠΑΕ Π.Ο.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σε μία ακόμη συνεδρίασή της, δεν ασχολήθηκε με το θέμα και δεν έλαβε καμία απόφαση, σε μία υπόθεση που εκκρεμεί από τις 20 Ιουνίου, με τη Διοίκηση της ΠΑΕ Π.Ο.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ να τοποθετείται με σχετική ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ Π.Ο.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει πως έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και έχει αποστείλει στην Ε.Ε.Α όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που εκείνη είχε αρχικώς ζητήσει”.