31 Μαΐου, 2023

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει στο διαδίκτυο ένας καταιγισμός δημοσιευμάτων σε διάφορα sites σχετικά με την υπόθεση του πρώην ποδοσφαιριστή της Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ επί εποχής Αντώνη Ρέμου,Μπογδάν Μάρα,ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα αυτή το έτος 2010 ( ! ) ,δηλαδή πριν από δέκα τρία ( 13 ) έτη.Στα δημοσιεύματα αυτά γίνεται αναδημοσίευση και μάλιστα μερική ( κατα σαφή παράβαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας ) με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το αρχικό κείμενο ενός δημοσιεύματος του γνωστού site το οποίο αποτελεί το γραφείο τύπου όλων αυτών που θέλουν να κάνουν ζημιά στην ομάδα μας καθώς και στο ελληνικό ποδόσφαιρο,υποκινούμενοι από καθαρά προσωπικούς λόγους και ιδίως εκδίκησης προς την Ε.Π.Ο. και για αυτό τον λόγο προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες.

Μέχρι σήμερα η Π.Α.Ε. προσπάθησε να τηρήσει ήπια τακτική και χαμηλούς τόνους,αλλά επειδή πλέον η σιωπή εκλαμβάνεται ως «αδυναμία» είμαστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να εκδώσουμε αυτήν την ανακοίνωση.

Σε αυτή δεν θα κάνουμε οποιαδήποτε κριτική κατά δικαστικών οργάνων και θεσμών,αλλά θα αναφερθούμε καθαρά σε πραγματικά περιστατικά τα οποία συνοδεύονται από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία / έγγραφα και ιδίως δικόγραφα και δικαστικές αποφάσεις.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.( καλούμενο εφεξής και χάριν συντομίας Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο. )με Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Μαρούδη.Πρόεδρο Εφετών,εξέδωσε μία πρωτοφανή νομολογιακά απόφαση,πέρα από κάθε δίκιο και ηθική,στην οποία δέχθηκε ότι «δήθεν» η αναψηλάφηση την οποία είχαμε υποβάλει έπρεπε να φέρει υπογραφή δικηγόρου και δεν αρκούσε η υπογραφή του Προέδρου/νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας και για αυτό τον λόγο απέρριψε την αίτηση αναψηλάφησης της Π.Α.Ε. ως απαράδεκτη.Πληρεξούσιος Δικηγόρος του ποδοσφαιριστή Μ.Μάρα ήταν ο Δικηγόρος κ. Γ.Παναγόπουλος.

Σχετικά με το θέμα αυτό επισημαίνουμε τα εξής:

1.Ολες οι αναψηλαφήσεις που εξέτασε και συζήτησε μέχρι σήμερα το ίδιο Δικαστήριο,ήτοι το Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο.,κατατέθηκαν και υπογράφηκαν από τους διαδίκους,δηλαδή είτε από τον Πρόεδρο/νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ( Π.Α.Ε.,Σωματείου ή Ενωσης ),είτε από το φυσικό πρόσωπο ( ποδοσφαιριστή και γενικά τον προσφεύγοντα ) και όχι από Δικηγόρο.Παρόλα ταύτα καμία από τις αναψηλαφήσεις αυτές δεν απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.

2.Σχετικά και προς απόδειξη του ισχυρισμού μας αυτού αναφέρουμε όλως ενδεικτικώς τα παρακάτω:

Α. Το ίδιο Δικαστήριο ( Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο. ) εξέτασε και συζήτησε μία υπόθεση αναψηλάφησης,δηλαδή ακριβώς ίδια με τη δική μας, την οποία υπέβαλε η Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ η οποία στρεφόταν κατά του ποδοσφαιριστή Β.Τριανταφυλάκου ( του οποίου σημειωτέον πληρεξούσιος δικηγόρος ήταν ο κ. Γ.Παναγόπουλος,ήτοι ο Δικηγόρος του Μάρα ).Αυτή την αναψηλάφηση ( αριθ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 26545/2020 ) υπέγραψε και κατέθεσε ο Πρόεδρος της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ κ. Θεόδωρος Καρυπίδης και όχι Δικηγόρος,δηλαδή στην υπόθεση αυτή έγινε ότι ακριβώς έγινε και στην δικιά μας περίπτωση,όπου υπέγραψε το δικόγραφο της αναψηλάφησης ο Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Π.Α.Ε. μας.

Β. Το ίδιο Δικαστήριο ( Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο. ) εξέτασε και συζήτησε μία υπόθεση αναψηλάφησης,δηλαδή ακριβώς ίδια με τη δική μας,την οποία υπέβαλε ο ποδοσφαιριστής RONALDOGUIARO η οποία στρεφόταν κατά της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ.Σε αυτή την αναψηλάφηση ( αριθ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 27660/2022 ) το δικόγραφο υπέγραψε και κατέθεσε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και όχι Δικηγόρος, μάλιστα σχετικά επισημαίνουμε ότι πληρεξούσιος δικηγόρος του ποδοσφαιριστή ήταν ο κ. Γ.Παναγόπουλος,ήτοι ο Δικηγόρος του Μάρα.

Γ. Το ίδιο Δικαστήριο ( Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο. ) εξέτασε και συζήτησε μία υπόθεση αναψηλάφησης,δηλαδή ακριβώς ίδια με τη δική μας,την οποία υπέβαλε ο ποδοσφαιριστής Στυλιανός Ηλιάδης η οποία στρεφόταν κατά της Π.Α.Ε. μας.Σε αυτή την αναψηλάφηση ( αριθ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 20871/2022 )το δικόγραφο υπέγραψε και κατέθεσε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και όχι Δικηγόρος, μάλιστα σχετικά επισημαίνουμε ότι πληρεξούσιος δικηγόρος του ποδοσφαιριστή ήταν ο κ. Γ.Παναγόπουλος,ήτοι ο Δικηγόρος του Μάρα.

Δ. Το ίδιο Δικαστήριο ( Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο. ) εξέτασε και συζήτησε μία υπόθεση αναψηλάφησης,δηλαδή ακριβώς ίδια με τη δική μας,την οποία υπέβαλε ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Στασινόπουλος η οποία στρεφόταν κατά της Π.Α.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961.Σε αυτή την αναψηλάφηση ( αριθ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 20871/2022 )το δικόγραφο υπέγραψε και κατέθεσε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και όχι Δικηγόρος.

Μάλιστα στην περίπτωση αυτή Πρόεδρος του Δικαστηρίου ήταν ο κ. Ι. Μαρούδης ( εάν δε σας θυμίζει τίποτα το όνομα αυτό σας παραπέμπουμε στα παραπάνω αναφερόμενα ότι είναι ο ίδιος που δίκασε την υπόθεση Μάρα).

Τότε όμως,ήτοι στις 28/06/2022, ο κ. Πρόεδρος δεν είχε καμία αντίρρηση σχετικά με την υπογραφή της αιτήσεως αναψηλάφησης από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και όχι από Δικηγόρο και δεν απέρριψε αυτήν ως απαράδεκτη.

Και το ευτράπελο της όλης υπόθεσης είναι ότι όπως προαναφέρθηκε,πληρεξούσιος δικηγόρος των ποδοσφαιριστών RONALDO GUIARO και Στυλιανού Ηλιάδη είναι ο ίδιος που είναι Δικηγόρος και του Μάρα,δηλαδή ο κ. Γεώργιος Παναγόπουλος. Τότε όμως μπορούσε να υπογράψει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και τώρα δεν μπορεί.Αλλωστε σχετικά επισημαίνουμε ότι ούτε καν ο κ. Παναγόπουλος τόλμησε να προτείνει στις προτάσεις που υπέβαλε στο δικαστήριο για την υπόθεση Μάρα ότι «δήθεν» αυτή είναι τυπικά απαράδεκτη γιατί δε φέρει την υπογραφή δικηγόρου.

Όλα τα παραπάνω τα οποία,όπως προαναφέραμε,αποτελούν πραγματικά περιστατικά εμπεριστατωμένα και αποδεικνύονται περίτρανα από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία / έγγραφα,δηλαδή τα σχετικά δικόγραφα και τις αποφάσεις,τα οποία είναι στη διάθεση οποιουδήποτε μας τα ζητήσει προκειμένου να δημοσιοποιηθούν.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει σαφώς και επακριβώς ότι σε όλες τις υποθέσεις αναψηλάφησης οι οποίες δικάστηκαν στο ίδιο Δικαστήριο (Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο. ) όλα τα δικόγραφα των αναψηλαφήσεων υπέγραφαν οι διάδικοι,δηλαδή είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος της Π.Α.Ε.,είτε ο ποδοσφαιριστής και όχι Δικηγόρος.Καμία από αυτές της αναψηλαφήσεις ‘όμως δεν απορρίφθηκε ως απαράδεκτη,δηλαδή επειδή δεν υπήρχε υπογραφή δικηγόρου.

Μάλιστα σε μία από αυτές τις υποθέσεις, όπως προαναφέρθηκε Πρόεδρος ήταν ο κ. Ι. Μαρούδης ο οποίος ήταν Πρόεδρος και στη δική μας υπόθεση. Τότε όμως είχε άλλη άποψη επί του θέματος και εύλογα γεννάται το ερώτημα για ποιό λόγο άλλαξε ξαφνικά γνώμη και νομική άποψη και μάλιστα με μια αιτιολογία στην απόφαση της αναψηλάφησης Μάρα την οποία δεν θέλουμε να σχολιάσουμε σε καμία περίπτωση. Πάντως όσοι γνωρίζουν έστω και στοιχειώδη νομικά αντιλαμβάνονται τι νομικό εφεύρημα δημιουργήθηκε στην υπόθεση αυτή.

Στο σημείο αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στην γνώμη της μειοψηφίας ( ομιλούμε περί 2-1 ) ,όπως αναφέρεται «επί λέξει» στην απόφαση της αναψηλάφησης της υπόθεσης Μάρα,προκειμένου να δημιουργηθεί ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος.

«Όμως, κατά τη γνώμη ενός μέλους του Δικαστηρίου τούτου και συγκεκριμένα του μέλους Κυριακής Γιαχαλή, όσον αφορά την εκπροσώπηση του καθ ού, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 15 § 2 του Κανονισμού Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου (που ισχύει και εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση νόμιμα κληθέντα αλλά μη παραστάντα διαδίκου), καθότι στην ένδικη περίπτωση, ο καθ’ ου διάδικος παραστάθηκε αρχικώς και μεσούσης της ακροαματικής διαδικασίας δήλωσε μέσω του πληρεξουσίου του, ρητώς, μεταξύ άλλων, ότι δεν μετέχει πλέον της δίκης, ότι αποχωρεί, ότι επιθυμεί να αποσύρει τον διαιτητή του κλπ. και όντως αποσύρθηκε και έπαψε να μετέχει στη διαδικασία. Οι δηλώσεις του αυτές συνιστούν/ισοδυναμούν με παραίτησή του από την διαδικασία ενώπιον του Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο., καθώς ο διάδικος (μέσω του πληρεξουσίου του) απέστη της διαδικασίας, λόγω παραίτησής του, δηλώνοντας μάλιστα την έλλειψη εμπιστοσύνης του στην σύνθεση του Δικαστηρίου και επομένως ο καθ’ ού πλέον ερημοδικεί. Συνεπώς, όλες οι προηγούμενές ενέργειές του (προκατάθεση προτάσεων, αποδεικτικών εγγράφων κλπ) μετά την, κατά τα ανωτέρω, παραίτησή του θεωρούνται ως μη γενόμενες, οι ισχυρισμοί του δεν δύναται να ληφθούν υπόψιν από το Δικαστήριο και συνακόλουθα η εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται ερήμην του καθ’ ού και όχι κατ’ αντιμωλίαν.

Όσον αφορά την κρινόμενη αίτηση αναψηλάφησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου (“εφαρμοστέο δίκαιο”) το Διαιτητικό Δικαστήριο κρίνει τη διαφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εφαρμοστέο Κανονισμό και συμπληρωματικά, σύμφωνα με τα Καταστατικά και τις υποχρεωτικά εφαρμόσιμες για το άθλημα του ποδοσφαίρου οδηγίες της U.E.F.A και F.I.F.A. Τα τακτικά μέλη και διαιτητές αποδέχονται τον παρόντα Κανονισμό λειτουργίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου και τους εν γένει κανονισμούς του ποδοσφαίρου κανόνες. Τέλος, για ζητήματα διαδικασίας που δεν ρυθμίζονται ρητά από τον παρόντα Κανονισμό, έχουν αναλογική εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠολΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου (“Υποβολή αιτήματος-Διαδικασία”) η διαιτητική διαδικασία ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου ξεκινά όταν ένα αίτημα για διαιτητική επίλυση διαφοράς υποβάλλεται στην Γραμματεία του Δικαστηρίου. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως από τον αιτούντα διάδικο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και πρέπει να περιέχει κατ’ ανάγκη τα παρακάτω: α……β…….γ……..δ……ε. Το αίτημα θα είναι νόμιμα υπογεγραμμένο από τον διάδικο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του…….στ.…… 3. Εάν υπάρχουν ελλείψεις ως προς τα ανωτέρω υπό α, γ, δ, ε, στ στοιχεία του δικογράφου του αιτήματος, κατόπιν εντολής του Προέδρου του Δικαστηρίου ενημερώνεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου ο αιτών για τη συμπλήρωσή του. Εάν δε γίνει η συμπλήρωση των ελλείψεων μέχρι τη συζήτησή του αιτήματος στο ακροατήριο, τούτο απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις των άρθρων 495 παρ. 1 και 538 επ. Κ.Πολ.Δ. το έκτακτο ένδικο μέσο της αίτησης αναψηλάφησης ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και εκδικάζεται από το ίδιο δικαστήριο, αφού η άσκηση της αναψηλάφησης δεν έχει μεταβιβαστικό αποτέλεσμα (ΑΠ 245/2017, ΑΠ 870/2013).

Ο ΚΠολΔ και ο Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Δ.Π. βρίσκονται σε μια σχέση «γενικούειδικού» και επομένως οι ειδικές διατάξεις και ρυθμίσεις υπερισχύουν των γενικών. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται ότι η κρινόμενη αίτηση τυγχάνει παραδεκτή και θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω στην ουσία της, καθότι δεν απαιτείται ως διαδικαστική προϋπόθεση (για το παραδεκτό της) η κατάθεση ή η υπογραφή της αποκλειστικά από δικηγόρο, λαμβανομένου υπόψιν ότι και στο άρθρο 22 Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Δ.Π. (περί αναψηλάφησης) δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη περί υποχρεωτικότητας υπογραφής του αιτήματος αναψηλάφησης αποκλειστικά από δικηγόρο, επί ποινή ακυρότητας του δικογράφου. Αντιθέτως, κατά την προκείμενη διαιτητική διαδικασία, η αίτηση αναψηλάφησης αποτελεί αίτημα απευθυνόμενο στο Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο., που κατατίθεται στη γραμματεία του ίδιου δικαστηρίου, το οποίο έχει εκδώσει προηγουμένως την προσβαλλόμενη απόφαση. Υπό αυτά τα δεδομένα η άσκηση της αναψηλάφησης δεν έχει μεταβιβαστικό αποτέλεσμα, αφού δεν τίθεται ζήτημα εισαγωγής της σε ανώτερο ή διαφορετικό δικαστήριο από το εκδόσαν την προσβαλλόμενη απόφαση και συνακόλουθα κατά την εκδίκαση/εξέτασή της εφαρμόζονται οι ίδιοι ακριβώς όροι, που προβλέπονται για οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο. και ιδίως η ρύθμιση του άρθρου 6 § 2 εδ. ε’ του Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Δ.Π. που ρητά προβλέπει ότι το αίτημα μπορεί να είναι νόμιμα υπογεγραμμένο είτε από τον διάδικο είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Επομένως, με δεδομένο ότι η προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου προϋποθέτει την αποδοχή από τα διάδικα μέρη των όρων και των αρχών λειτουργίας του (άρθρο 17 Κανονισμού Λειτουργίας ΔΔΠ), εν προκειμένω, τυγχάνει καθ’ ολοκληρίαν εφαρμογής το άρθρο 6 Κανονισμού Λειτουργίας ΔΔΠ [που, ως ειδικότερο υπερισχύει των διατάξεων του ΚΠολΔ], στο οποίο προβλέπεται σαφώς διαζευκτική δυνατότητα κατάθεσης και υπογραφής αιτήματος, είτε από τον αιτούντα διάδικο, είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο το οποιοδήποτε αίτημα ενώπιον του Δ.Δ.Π. (άρα και το αίτημα αναψηλάφησης) να φέρει αποκλειστικώς την υπογραφή δικηγόρου προκειμένου να τυγχάνει παραδεκτό. Επιπρόσθετα, σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη υπογραφής της αίτησης αναψηλάφησης από πληρεξούσιο δικηγόρο δεν αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση για το παραδεκτό αυτής, αλλά τυπική παράλειψη, η οποία κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 6 § 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Δ.Π., συμπληρώνεται/διορθώνεται με κλήση του αιτούντος από το Δ.Δ.Π. για συμπλήρωσή της έως την συζήτηση της υπόθεσης, γεγονός που θα έπρεπε να τεθεί σε γνώση του αιτούντος και να κληθεί σε διόρθωση/συμπλήρωση ευθύς ως διαπιστωθεί. Για τους λόγους αυτούς η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να κριθεί ως παραδεκτή και το Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο. να προχωρήσει στην περαιτέρω εξέταση της».

Η Π.Α.Ε. Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον της ομάδας και την διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας η οποία κινδυνεύει άμεσα να διαλυθεί και να πάψει να υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη με μία απόφαση νομικά έωλη η οποία δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα και δεν στηρίζεται σε κανένα ουσιαστικό βάσιμο νομικό ισχυρισμό,είναι υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1. Να υποβάλει σχετική αναφορά στον Πρόεδρο του Διαιτητικού Δικαστηρίου Αρεοπαγίτη κ. Γ. Αυγέρη η οποία θα κοινοποιηθεί παράλληλα και στον Πρόεδρο της Ε.Π.Ο. κ. Π. Μπαλτάκο.

2. Να υποβάλει σχετική αναφορά προς τον Άρειο Πάγο στην οποία θα αναφέρει όλα τα παραπάνω,συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά στοιχεία / έγγραφα ( δικόγραφα και αποφάσεις )στην οποία θα αναφέρεται στην συμπεριφορά του κ. Προέδρου ( Ι.Μαρούδη ) σε δύο ( 2 ) διαφορετικές υποθέσεις οι οποίες όμως είναι απόλυτα συναφείς και παρεμφερείς,στην ουσία είναι ίδιες,και στην αλλαγή της νομικής γνώμης και άποψης αυτού,η οποία στην ουσία καταδικάζει την Π.Α.Ε. μας η οποία οδεύει πλέον σε διάλυση και ποδοσφαιρική εξαφάνιση και

3.Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες προβλεπόμενες από τους Νόμους και Κανονισμούς πράξεις και ενέργειες ενώπιον των Αθλητικών,αλλά και των πολιτικών ( αστικών ) Δικαστηρίων,για άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή ενδίκου βοηθήματος και γενικά δικαιώματος το οποίο προβλέπεται για Π.Α.Ε. μας.