4 Ιουλίου, 2024

Παρακολουθούμε την ενορχηστρωμένη
προσπάθεια, γνωστών κύκλων, να
προκαταβάλουν την απόφαση της
Επιτροπής Αδειοδοτήσεων της Ε.Π.Ο η
οποία θα εξετάσει την Τρίτη την έφεση
του Π.Ο.Τ Ηρακλής.
Εξ εγγράφων, αποδεικνύεται ότι ο Π.Ο.Τ
Ηρακλής, ακολουθώντας τις επιταγές του
κανονισμού, προχώρησε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες ώστε η ΠΑΕ να
αδειοδοτηθεί.
Είναι αυτονόητοι οι λόγοι που κάποιοι
δεν θέλουν τον Π.Ο.Τ Ηρακλής, ισχυρό τη
νέα αγωνιστική περίοδο στην Super
League 2.
Ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής είναι η
περισσότερο αδικημένη ομάδα στην

Ελλάδα, από τα συστήματα του
ποδοσφαίρου, κι αυτό η «γαλάζια»
οικογένεια δεν το έχει ξεχάσει. Θέλουμε
να πιστεύουμε ότι η Επιτροπή
Αδειοδοτήσεων θα εφαρμόσει τον
κανονισμό και δεν θα παρασυρθεί από τα
επικοινωνιακά τεχνάσματα των κύκλων
που μόνο το κακό του Ηρακλή επιζητούν.