• Ευγενίου Στράτος

  Μεγαλομέτοχος

 • Καρπούζης Ευστράτιος

  Πρόεδρος

 • Ηλιάδης Χαράλαμπος

  Αντιπρόεδρος

 • Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος

  Μέλος

 • Δανιηλίδης Γρηγόρης

  Μέλος

 • Φανάρας Γρηγόρης

  Μέλος

 • Βαγγέλης Αγγελής

  Team Manager